Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Hoří Notre - Dame

Potemnělo,
   ale úsvit se blíží
Něco procitlo dole v kryptě a
   otevřelo oči
Popílek se vznese
   a vítr jej rozfouká po celé Zemi
Běž tam! Ať nepřijdeš pozdě,
   ať uvidíš hasící vozy
Pozdě už jsi přišel
   v tomto století

Hvozdy plné míhajících se
   kožešin
Smolný zápach loučí
   žíhajících vysoko noční nebe
Nová Síla
   Blýskot zbroje
Nepoleví
   A dobydou
Bez boje

   Připlouvají galéry
Obři a krásné ženy stojí na přídi
   Nové poklady
vynášejí na Kapitol a
   zaplavují Řím

   Vrací se lidské oběti
ženy přivázané ke kůlům
   Vrány krouží nad městem
Drobný déšť
   ledové kapky
bubnují na Kapitolu
   Alarich zvítězil
Jeho meč stíná Bohyni
   Bellatrix

   Přijde s úsvitem
po tanci krve

   Příteli, vrať se domů
a obejmi ženu
   Co zmůžeš?

   Konec již nastal.

Nejnovější příspěvky

Výlet do Drážďan

Vzpomínka na Istanbul

Žijeme v převratné době

Mé krédo

Fraktálový morfismus

K vypuštění Kájínka

Touha a nárok

Chvalozpěv temnoty II

Chvalozpěv Temnoty