Žebrák je král

Žebrák je král

Sedí na Karlově mostě 

Na létajícím koberci

V ruce bílou růži 


Poslouchá křik racků

A je svobodný 


V srdci nalezl

Tlukot slavíka

Píseň                    A vrátil se

Nekonečna             Domů


Vykouřil

Dýmku míru se smrtí 

Král je žebrák 

Na řece přes most 


Prapůvodní světlo 

Jej oslepuje

V rukou bílou růži 

Všemu děkuje 


Už neporoučí

Už nic neřídí 

Už nic nedobývá

Je král

Komentáře

Oblíbené příspěvky